O spoločnosti

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.), bola založená na základe zakladateľskej zmluvy uzatvorenej 11. marca 1996 a zapísaná do obchodného registra 20. mája 1996. Spoločnosť vykonáva podnikateľskú činnosť v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri.

Hlavnou náplňou podnikateľskej činnosti je:

Sídlo spoločnosti:

Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza

Tel.: +421 906 771 215